Życzenia z okazji Narodzenia Pańskiego

Drodzy Parafianie, kochana rodzino, przyjaciele i wszyscy ludzie dobrej woli!

Pragnę i ja złożyć życzenia z okazji Narodzenia Pańskiego. To w Bożym Narodzeniu spotkamy czułość i miłość Boga, który pochyla się nad naszymi ograniczeniami, słabościami, grzechami i uniża się aż do nas. Św. Paweł stwierdza, że Jezus Chrystus „istniejąc w postaci Bożej (… ) ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi” (Flp 2,6-7). Spójrzmy na grotę w Betlejem: Bóg się uniża aż do ułożenia w żłobie, co jest już preludium uniżenia w godzinie Jego męki. Szczyt dziejów miłości między Bogiem a człowiekiem przechodzi przez żłóbek w Betlejem i grób w Jerozolimie.

Wam wszystkim i waszym rodzinom życzę, abyście przeżyli prawdziwie chrześcijańskie Boże Narodzenie, tak aby również wymiana życzeń tego dnia była wyrazem radości, gdyż wiecie iż Bóg jest blisko i pragnie wraz z nami przemierzać drogę życia. Życzę, byśmy mimo różnic stanowili żywą rodzinę rodzin obu parafii, w której każdy czuje się kochany, szanowany i potrzebny.

Szczęść Boże,

Wasz Ks. Tomasz Baran

Reklamy