TRIDUUM PASCHALNE

18/04/2019 – Wielki Czwartek – wspominamy w tym dniu ustanowienie Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Eucharystia to źródło i szczyt działalności Kościoła. Nie ma Mszy Świętej bez kapłana, a kapłana bez Eucharystii. W tym „dniu księdza” pomódlmy się o świętość księży. Proszę też, byście pomodlili się za mnie, jako „Ojca Parafii”.

16:30 Barcinek – kościół pw. św. Michała Archanioła

18:00 Rybnica – kościół pw. św. Katarzyny

20:00 Wojcieszyce – kościół pw. św. Barbary

19/04/2019 – Wielki Piątek- dzień śmierci Pana Jezusa. W tym dniu na pamiątkę tej zbawczej Męki i Śmierci spotykamy się na liturgii m.in. adorując krzyż. Proszę zachowajmy też post ścisły.

16:30 Barcinek – kościół pw. św. Michała Archanioła

18:00 Rybnica – kościół pw. św. Katarzyny

20:00 Wojcieszyce – kościół pw. św. Barbary

20/04/2019 – Wielka Sobota 

 

Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny:

9:00 i 12:00 Wojcieszyce – kościół pw. św. Barbary

9:45 i 11:15 Rybnica – kościół pw. św. Katarzyny

10:30 Barcinek – kościół pw. św. Michała Archanioła

 

Wigilia Paschalna – ZMARTWYCHWSTANIE – to najważniejsza liturgia w całym roku !!! Proszę, bądźmy razem. Tyle dziś podziałów, a potrzeba jedności. Chrystus to nadzieja nasza!

20:00 Wojcieszyce – kościół pw. św. Barbary

23:00 Rybnica – kościół pw. św. Katarzyny

 

21/04/2019 – Niedziela Zmartwychwstania 

7:00 Wojcieszyce – kościół pw. św. Barbary

10:00 Rybnica – kościół pw. św. Katarzyny

11:30 Barcinek – kościół pw. św. Michała Archanioła

15:00 Wojcieszyce – kościół pw. św. Barbary

 

22/04/2019 – Poniedziałek Wielkanocny

8:30 Barcinek – kościół pw. św. Michała Archanioła

10:00 Rybnica – kościół pw. św. Katarzyny

11:30 Wojcieszyce – kościół pw. św. Barbary

Obraz Gerd Altmann z Pixabay