List Pasterski z okazji VIII Tygodnia Wychowania

Bóg jest obecny w swoim Słowie, dlatego w rozeznawaniu powołania konieczne jest spotkanie z Biblią – piszą biskupi w liście pasterskim z okazji VIII Tygodnia Wychowania (9-15.09). Rozpocznie się on 9 września pod hasłem: „Wybór drogiˮ. Biskupi zachęcają, by przeżyć ten czas jako przygotowanie do 15. Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat młodzieży i rozeznawania powołania.

„Rozeznawanie powołania bywa kojarzone z młodością, jednak umiejętność ta potrzebna jest przez całe życieˮ – podkreślają biskupi w liście na Tydzień Wychowania. Wymieniają tu wybór decyzji o życiu małżeńskim, kapłańskim, konsekrowanym lub w stanie wolnym, następnie wybory dotyczące pracy czy też dalszego kształcenia i miejsca zamieszkania. Zapraszają rodziców, nauczycieli i wychowawców do refleksji nad tym, jak pomóc dzieciom i wychowankom w procesie rozeznawania ich życiowych decyzji.

Treść listu:

WYCHOWAWCA CHRZEŚCIJAŃSKI W PROCESIE ROZEZNAWANIA POWOŁANIA

List Pasterski z okazji VIII Tygodnia Wychowania
9 – 15 września 2018 roku

W przyszłą niedzielę rozpocznie się w naszej Ojczyźnie VIII Tydzień Wychowania. Jego tematyka będzie nawiązywać do hasła, mającego się rozpocząć już za miesiąc w Rzymie, 15. Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów: Młodzież, wiara i rozeznanie powołania.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus kieruje naszą uwagę ku ludzkiemu wnętrzu. Przytacza skargę Boga zawartą w Księdze Proroka Izajasza: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie” (Mk 7, 6). Przypomina też, że dla naszego zbawienia decydujące są nie zewnętrzne okoliczności, ale to, co pochodzi z ludzkiego wnętrza.

 1. Życiowe decyzje

W dokumencie przygotowawczym najbliższego Synodu Biskupów zwraca się uwagę na trzy przekonania dotyczące rozeznania duchowego. „Pierwszym jest to, że Duch Boży działa w sercu każdego mężczyzny i każdej kobiety poprzez uczucia i pragnienia, które wiążą się z ideami, obrazami i planami. (…) Drugim przekonaniem jest, że ludzkie serce, z powodu swej słabości i grzechu, jest zazwyczaj rozdarte, ponieważ pociągają je bodźce różne, a nawet sobie przeciwstawne. Trzecie przekonanie, to fakt, że życie narzuca konieczność podjęcia decyzji, bo nie można się wahać w nieskończoność”.

Często w naszym życiu stajemy na rozstaju dróg. Jest jasne, że nie da się iść kilkoma naraz, dlatego trzeba podjąć decyzję, którą z nich wybrać. Takim punktem, z którego wychodzi kilka możliwych ścieżek, jest decyzja dotycząca wyboru życia małżeńskiego, kapłańskiego, konsekrowanego czy życia w stanie wolnym. Kolejne skrzyżowania dróg życiowych mogą być związane z wyborem pracy, decyzją dotyczącą dalszego kształcenia miejsca zamieszkania. Rozeznawanie powołania bywa kojarzone z młodością, jednak umiejętność ta potrzebna jest przez całe życie.

Mottem tegorocznego Tygodnia Wychowania jest hasło: Wybór drogi. Zapraszamy Rodziców, Nauczycieli i wszystkich Wychowawców do zastanowienia się, jak pomóc dzieciom i wychowankom w procesie rozeznawania ich życiowych decyzji. Refleksja ta może być pomocna także w naszej osobistej formacji.

 1. Wewnętrzny kompas

Rozeznawanie powołania nie opiera się na prostych podpowiedziach przychodzących z zewnątrz. Chodzi w nim raczej o ustawienie wewnętrznej busoli, która umożliwi w każdej życiowej sytuacji odkrycie najlepszej z dróg.

W najnowszej adhortacji o powołaniu do świętości papież Franciszek pyta: „Jak rozpoznać, czy coś pochodzi od Ducha Świętego, czy pochodzi z ducha tego świata lub z ducha diabła?”. Ojciec Święty udziela następującej odpowiedzi: „Jedynym sposobem jest rozeznanie, które wymaga nie tylko dobrej zdolności rozumowania lub zdrowego rozsądku, ale jest także darem, o który należy prosić” (Franciszek, Adhortacja apostolska Gaudete et exsultate 166).

Tym, kto ma plan na nasze życie i wie, czego naprawdę potrzebujemy, jest Bóg. Ten, który nas stworzył i zna nas lepiej niż my sami siebie, jest więc najwłaściwszym Adresatem pytania o to, jaką drogę wybrać w konkretnej sytuacji. Bóg jest obecny w swoim Słowie, dlatego w rozeznawaniu powołania konieczne jest spotkanie z Biblią. Papież Benedykt XVI napisał: „W młodości pojawiają się nieodparte i szczere pytania na temat sensu własnego życia i tego, jaki kierunek nadać swojej egzystencji. Na te pytania tylko Bóg potrafi dać prawdziwą odpowiedź. (…) Powinniśmy pomóc młodym ludziom w poznawaniu Pisma Świętego i bliskim obcowaniu z nim, aby było niczym kompas wskazujący drogę, którą należy iść” (Benedykt XVIAdhortacja apostolska Verbum Domini 104).

Posiadanie wewnętrznego „kompasu”, umożliwiającego spokojne rozeznawanie i dojrzałe podejmowanie decyzji, konieczne jest szczególnie dziś, gdy człowiek jest narażony na oddziaływanie tak wielu zewnętrznych czynników, związanych chociażby z mediami elektronicznymi. „Wszyscy, ale szczególnie młodzi ludzie – pisze papież Franciszek – są narażeni na nieustanny zapping [skakanie po kanałach telewizyjnych]. Można poruszać się w dwóch lub trzech przestrzeniach jednocześnie i uczestniczyć w tym samym czasie w różnych wirtualnych wydarzeniach. Bez mądrości rozeznania łatwo możemy stać się marionetkami, będącymi zakładnikami chwilowych tendencji” (Franciszek, Adhortacja apostolska Gaudete et exsultate 167). Ktoś z czytających te słowa przyznał: „rzeczywiście, ostatnio przyłapałem się na tym, że oglądam mecz w telewizji, na laptopie mam włączony kolejny odcinek serialu i jednocześnie »esemesuję« z kimś na komórce”.

 1. Czynniki, które warto uwzględnić w procesie rozeznawania

Powołanie jest zawsze związane z jakąś misją, która spełnia się w miłości. Takie wartości, jak odniesienie sukcesu i zapewnienie utrzymania sobie i rodzinie – choć same w sobie bardzo ważne – nie powinny stanowić jedynego i głównego kryterium w podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości. Viktor Frankl, austriacki psycholog i psychiatra, więzień obozów koncentracyjnych II wojny światowej przestrzegał swych studentów: „Nie gońcie za sukcesem – im bardziej ku niemu dążycie, czyniąc z niego swój jedyny cel, tym częściej on was omija. Do sukcesu bowiem, tak jak do szczęścia, nie można dążyć; musi on z czegoś wynikać i występuje jedynie jako niezamierzony rezultat naszego zaangażowania w dzieło większe i ważniejsze od nas samych…” (Viktor Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu).

Święty Paweł poucza, że „Bóg jest w nas sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą” (Flp 2, 13). W procesie rozeznawania powołania warto więc postawić następujące pytania: Jakie są moje najgłębsze pragnienia? Jakie mam zdolności i gdzie je najlepiej wykorzystam? W jaki sposób najpełniej będę służył Bogu i drugiemu człowiekowi?

Rodzice, księża, katecheci, nauczyciele i wychowawcy – to osoby towarzyszące młodym w procesie rozeznawania ich powołania. Mogą to czynić przez rozmowę, dobre rady, dzielenie się doświadczeniem, stawianie pytań, a przede wszystkim przez samą obecność. Ilu młodych ludzi zafascynowało się życiem małżonków, którzy założyli piękną kochającą się rodzinę? Podobnie większość księży spotkała w młodości kapłana, który zachwycił ich przeżywaniem swego powołania. Pewnie wielu słuchających teraz tych słów ma przed oczyma taką osobę, która wpłynęła na ich życie. Warto za nią podziękować Bogu.

Rozeznawaniu powołania służy szczery i pełen ufności dialog człowieka z Bogiem, a zwłaszcza prośba o światło Ducha Świętego. Przedmiotem rozmowy młodego człowieka z Bogiem powinna być też prośba o dar męstwa. Można przecież dobrze rozpoznać powołanie, ale nie mieć odwagi, by je podjąć. Taka sytuacja zdarza się dziś dość często, chociażby w przypadku mężczyzn i kobiet przekonanych wewnętrznie, że pragną podjąć wspólne życie, a którym brakuje jednak odwagi, by wyznać sobie miłość w sakramencie małżeństwa. Może się też zdarzyć, że ktoś usłyszy głos powołania do kapłaństwa czy życia konsekrowanego, a braknie mu odwagi, by wielkodusznie na nie odpowiedzieć i wejść na drogę jego realizacji. Jakże ważne jest towarzyszenie młodym w rozeznawaniu ich powołania poprzez naszą modlitwę.

Zapraszamy wszystkich do wspólnego przeżycia VIII Tygodnia Wychowania, poprzedzającego w tym roku Synod Biskupów, który będzie poświęcony młodzieży w kontekście rozeznawania i podejmowania życiowych decyzji. Prośmy Chrystusa – najlepszego Wychowawcę, by dobre wykorzystanie tego czasu stało się naszym przyczynkiem do owocnego przeżycia synodu. Prośmy też o to, by młodzi ludzie właściwie rozeznali swoją dalszą drogę, zaufali Panu Bogu i owocnie zrealizowali swoje życiowe powołanie.

Na rozpoczynający się rok szkolny i katechetyczny 2018/19 oraz związane z nim nowe zadania duszpasterskie udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi 
obecni na 379. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski,

Janów Podlaski-Siedlce, 7-9 czerwca 2018 r.

List przeznaczony do wykorzystania duszpasterskiego w niedzielę, 2 września 2018 r.

 

źródło: http://diecezja.legnica.pl/list-pasterski-z-okazji-viii-tygodnia-wychowania/

Reklamy

Komunikat Biskupów Diecezjalnych

Synod o młodzieży w Rzymie i światowe Dni Młodzieży w Panamie, zdecydowana wola walki z grzechem i przestępstwem jakim jest wykorzystywanie seksualne małoletnich oraz szczyt klimatyczny ONZ w Katowicach – to najważniejsze kwestie poruszone w komunikacie z zebrania Rady Biskupów Diecezjalnych, która miała miejsce na Jasnej Górze 25 sierpnia.

Tradycyjnie zebranie biskupów diecezjalnych odbyło się w przeddzień Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

„Podczas obrad przedstawiono inicjatywy ewangelizacyjno-modlitewne, które w Rzymie i w Polsce będą podejmowane przez młodzież i duszpasterzy w czasie trwania obrad Synodu Biskupów poświęconego młodzieży (od 3 do 28 października br.). W nawiązaniu do Światowych Dni Młodzieży w Panamie w styczniu 2019 r., podkreślono wolę licznego udziału młodzieży polskiej i duże zainteresowanie młodych Polaków posługą wolontariatu podczas spotkania z Papieżem Franciszkiem w Panamie” – czytamy w komunikacie.

Biskupi przyjęli z wdzięcznością list papieża Franciszka do Ludu Bożego w odpowiedzi na doniesienia o cierpieniu osób małoletnich z powodu ich wykorzystywania seksualnego popełnianego przez niektórych duchownych. Przypomnieli jednocześnie słowa papieża Franciszka, który napisał m.in: „Cierpienie ofiar i ich rodzin jest także naszym bólem, dlatego musimy ponownie podkreślić nasze wysiłki, aby zapewnić ochronę nieletnim i dorosłym w sytuacjach zagrożenia”.

W komunikacie wyrażono po raz kolejny zdecydowaną wolę przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich. „Biskupi potwierdzają zdecydowaną wolę walki z tym grzechem i przestępstwem. Podkreślają jednocześnie konieczność troski o ofiary oraz potrzebę budowania kultury zdolnej do zapobiegania tego rodzaju przestępstwom. W odpowiedzi na wezwanie papieża do konkretnych działań, Rada Biskupów Diecezjalnych postanowiła, aby zgodnie z wcześniejszymi Wytycznymi Konferencji Episkopatu Polski, podjąć na szeroką skalę program prewencji w diecezjach” – czytamy w komunikacie.

W kontekście szczytu klimatycznego organizowany pod auspicjami ONZ w grudniu br. w Katowicach biskupi podkreślają:  „W poszanowaniu świata stworzonego wyraża się respektowanie Boga-Stwórcy. To On powierzył człowiekowi Ziemię. Potrzeba więc porozumienia i wspólnego wysiłku w trosce o Ziemię, o co apeluje papież Franciszek w encyklice Laudato si’”.

Biskupi podziękowali wszystkim, którzy w czasie wakacyjnym pielgrzymowali na Jasną Górę i do innych sanktuariów oraz wszystkim tym, którzy ich przyjmowali w drodze i towarzyszyli im modlitwą. Wyrazili również wdzięczność osobom duchownym i świeckim za zaangażowanie w różne dzieła ewangelizacyjne podczas wakacji. Podziękowali także rolnikom za ich trud zebrania plonów ziemi.

Pasterze Kościoła w Polsce wyrazili swą wdzięczność Ojcu Świętemu Franciszkowi za pozdrowienia przekazane przez kard. Konrada Krajewskiego, który przybył w pieszej pielgrzymce z Łodzi na Jasną Górę.

Z duchowej stolicy Polski biskupi udzielili błogosławieństwa Rodakom w kraju i za granicą, ogarniając nim szczególnie wychowawców, nauczycieli, katechetów, dzieci i młodzież, którzy wkrótce rozpoczną nowy rok szkolny i katechetyczny. Podziękowali także rolnikom za ich trud zebrania plonów ziemi.

BP KEP

Publikujemy pełną treść komunikatu:

Komunikat z sesji Rady Biskupów Diecezjalnych na Jasnej Górze

Dnia 25 sierpnia, w przeddzień Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, odbyło się na Jasnej Górze zebranie Rady Biskupów Diecezjalnych. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

 1. Podczas obrad przedstawiono inicjatywy ewangelizacyjno-modlitewne, które w Rzymie i w Polsce będą podejmowane przez młodzież i duszpasterzy w czasie trwania obrad Synodu Biskupów poświęconego młodzieży (od 3 do 28 października br.). W nawiązaniu do Światowych Dni Młodzieży w Panamie w styczniu 2019 r., podkreślono wolę licznego udziału młodzieży polskiej i duże zainteresowanie młodych Polaków posługą wolontariatu podczas spotkania z Papieżem Franciszkiem w Panamie.
 2. Biskupi łączą się duchowo z Ojcem Świętym Franciszkiem i wszystkimi uczestnikami Światowego Spotkania Rodzin w Dublinie. Jednocześnie podkreślają, że duszpasterstwo rodzin stanowi priorytet posługi Kościoła katolickiego w Polsce. Szczególnym wyzwaniem jest przygotowanie narzeczonych do małżeństwa. Biskupi przypominają o konieczności towarzyszenia, zarówno osobom żyjącym w sakramentalnych związkach, jak również i tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji małżeńskiej.
 3. Z wdzięcznością i powagą biskupi przyjęli list papieża Franciszka do Ludu Bożego, który jest odpowiedzią na doniesienia o cierpieniu osób małoletnich z powodu ich wykorzystywania seksualnego popełnianego przez niektórych duchownych. Papież Franciszek napisał m.in: „Cierpienie ofiar i ich rodzin jest także naszym bólem, dlatego musimy ponownie podkreślić nasze wysiłki, aby zapewnić ochronę nieletnim i dorosłym w sytuacjach zagrożenia”. W tym duchu, biskupi potwierdzają zdecydowaną wolę walki z tym grzechem i przestępstwem. Podkreślają jednocześnie konieczność troski o ofiary oraz potrzebę budowania kultury zdolnej do zapobiegania tego rodzaju przestępstwom. W odpowiedzi na wezwanie papieża do konkretnych działań, Rada Biskupów Diecezjalnych postanowiła, aby zgodnie z wcześniejszymi Wytycznymi Konferencji Episkopatu Polski, podjąć na szeroką skalę program prewencji w diecezjach.
 4. Omawiano także założenia nowych zasad formacji kandydatów do kapłaństwa. Kandydaci, żyjący w tak bardzo zmieniającej się współczesnej kulturze, wymagają nowego, bardziej personalnego stylu towarzyszenia i rozeznawania na ich drodze przygotowania się do kapłaństwa. Aktualnie opracowywany jest dokument, który stanowi aplikację do polskich realiów dokumentu Kongregacji ds. Duchowieństwa zatytułowanego „Dar powołania do kapłaństwa. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis”. W nowym ujęciu formacji chodzi o to, aby kapłan zawsze czuł się uczniem w drodze, stale potrzebującym całościowej formacji, rozumianej jako ciągłe upodabnianie się do Chrystusa.
 5. Szczyt klimatyczny organizowany pod auspicjami ONZ w grudniu br. w Katowicach będzie okazją do przypomnienia odpowiedzialności całej rodziny ludzkiej za dzieło stworzenia, za nasz wspólny dom – Ziemię. W poszanowaniu świata stworzonego wyraża się respektowanie Boga-Stwórcy. To On powierzył człowiekowi Ziemię. Potrzeba więc porozumienia i wspólnego wysiłku w trosce o Ziemię, o co apeluje papież Franciszek w encyklice Laudato si’. Biskupi zachęcają do jej lektury i modlitwy, aby Duch Święty, który tchnie kędy chce, zjednoczył wszystkich w poszanowaniu dzieła stworzenia.
 6. Biskupi są bardzo wdzięczni wszystkim, którzy w czasie wakacyjnym podjęli różnego rodzaju trud pielgrzymowania na Jasną Górę i do innych sanktuariów oraz wszystkim tym, którzy ich przyjmowali w drodze i towarzyszyli im modlitwą. Dziękują także Ojcu Świętemu Franciszkowi za pozdrowienia przekazane przez kard. Konrada Krajewskiego, który przybył w pieszej pielgrzymce z Łodzi na Jasną Górę. Pasterze Kościoła w Polsce wyrażają wdzięczność również osobom duchownym i świeckim za zaangażowanie w różne dzieła ewangelizacyjne podczas wakacji.

Z Jasnej Góry biskupi błogosławią Rodakom w kraju i za granicą. Swym błogosławieństwem obejmują szczególnie wychowawców, nauczycieli, katechetów, dzieci i młodzież, którzy wkrótce rozpoczną nowy rok szkolny i katechetyczny. Wyrażają wdzięczność także rolnikom za ich trud zebrania plonów ziemi i łączą się we wspólnym dziękczynieniu Panu Bogu.

Podpisali: biskupi diecezjalni zgromadzeni na Jasnej Górze

Jasna Góra, 25 sierpnia 2018 r.

źródło: http://diecezja.legnica.pl/komunikat-biskupow-diecezjalnych/

Ogłoszenia parafialne 19-26.08.2018

Ogłoszenia parafialne
19 sierpnia 2018r.

 1. Dzisiaj przeżywamy XX Niedzielę „per annum”. Bardzo serdecznie dziękuję za pomoc duszpasterską w minioną Niedzielę Księdzu Przemysławowi Głuszkowi
  – neoprezbiterowi. Cieszy nas fakt, że odbyły się także w naszej wspólnocie Jego prymicje. Otoczmy Jego oraz nasze parafie szczególną modlitwą za powołanych oraz o powołania, bo chyba najbardziej w naszej diecezji odczuwamy brak kapłanów.
 2. Niedawno zakończyliśmy remont konfesjonału. Bardzo dziękuję parafianom za pomoc przy sprzątaniu świątyni po tej pracy. W minionym tygodniu szczególnie dziękuję Paniom: Dorocie Chocianowicz, Iwonie Łabuń i Renacie Stasiak za gruntowne posprzątanie zakrystii. Jak zauważyliśmy także naprawione zostały organy, co szczególnie może cieszyć. Ich stan jest nieciekawy, ale sukcesywnie starać się będziemy choć w części usprawniać ich pracę. Liczę, że do Pasterki uda się wiele i w tej kwestii. Najbliższą planowaną pracą w świątyni jest wymiana instalacji elektrycznej żyrandoli. Dzisiaj 3 Niedziela miesiąca – taca w części przeznaczona jest na inwestycje i różne drobne naprawy.
 3. Serdecznie zapraszam do wspólnego świętowania Dni Rybnicy 1 września. Obchody rozpoczniemy uroczystą Eucharystią o godzinie 13:00. Po Mszy Świętej poświęcimy nowy pojazd dla OSP z Rybnicy. Cieszy fakt zaangażowania mieszkańców i radnych z Rybnicy, który ma realny wymiar dla miejscowości.
 4. Bardzo proszę o zwracanie uwagi na niewłaściwe i niebezpieczne zachowania na cmentarzu. W ostatnim czasie miały miejsce pożary na cmentarzu w Rybnicy. Gdybyśmy zauważyli coś budzącego nasze obawy i lęki – proszę o kontakt ze mną albo Agencją Ochrony Mienia Pana Krajewskiego lub Policją.
 5. Trwają żniwa stąd proszę o modlitwę w intencji rolników.
 6. Od 1 lipca obowiązuje na terenie Dolnego Śląska uchwała antysmogowa. Więcej informacji na tablicy ogłoszeń.
 7. Zachęcam do czytania prasy katolickiej.
 8. Bardzo serdecznie dziękuję za zainteresowanie i wszelką pomoc. Dziękuję za ofiarowane na stół plebanijny produkty spożywcze i inne. Dziękuję parafianom z Wojcieszyc za wpłaty 80 zł. od rodziny na utrzymanie świątyni oraz kultury muzycznej. Bóg zapłać za zrozumienie i pomoc. Na zakończenie ogłoszeń bardzo proszę o pomoc w spłacie obowiązkowego ubezpieczenie świątyni. Dziękuję za wpłatę 60 zł, pozostało nam 548 zł. Ofiary na ten cel można składać na konto parafialne lub u Pana Kościelnego Łukasza Chocianowicza.

 

Życzę miłej Niedzieli i błogosławieństwa Boga na cały tydzień.

Przeżywającym wakacje, będącym na urlopach życzę udanego i bezpiecznego wypoczynku.

Ks. Tomasz Baran

 

Ogłoszenia parafialne i intencje mszalne 12-19.08.2018

Ogłoszenia parafialne
12 sierpnia 2018r.

 1. Dzisiaj w liturgii przeżywamy XVIII Niedziele „.w ciągu roku liturgicznego”.  Każdy z nas, będąc dzieckiem Boga, jest powołany do pełnienia uczynków miłości w chrześcijańskim życiu. Każda Eucharystia napełniając nas łaską Bożą, przygotowuje nasze serca do pełnienia woli Bożej w codziennym życiu, a przez to przygotowuje nas na spotkanie z Bogiem w tajemnicy wieczności.. Bardzo serdecznie dziękuję za pomoc duszpasterską w minioną Niedzielę Księdzu Dr. Jarosławowi Kowalczykowi oraz Księdzu Przemysławowi Durkalcowi. Taka pomoc to także sposobność do ubogacenia naszego życia liturgicznego.
 2. Bardzo dziękuję Księdzu Przemysławowi Głuszkowi za przyjęcie zaproszenia Naszej Wspólnoty Parafialnej i odprawienie dzisiaj Mszy Świętych Prymicyjnych w naszych świątyniach. Życzymy Księdzu zdrowia, Bożego błogosławieństwo, darów Ducha Świętego i opiekę Maryi. Bóg zapłać! Ksiądz Prymicjant od miesiąca jest wikariuszem parafii w Polkowicach. Otoczmy Jego oraz nasze parafie szczególną modlitwą za powołanych oraz o powołania, bo chyba najbardziej w naszej diecezji odczuwamy brak kapłanów.
 3. We wtorek ostatecznie zakończyliśmy remont konfesjonału. Bardzo dziękuję parafianom za pomoc przy sprzątaniu świątyni po tej pracy. Jak zauważyliśmy także naprawione zostały organy, co szczególnie może cieszyć. Ich stan jest nieciekawy, ale sukcesywnie starać się będę choć w części usprawniać ich pracę Za tydzień 3 Niedziela miesiąca – taca w części przeznaczona jest na inwestycje i różne drobne naprawy.
 4. We wtorek uroczystości odpustowe w parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego
  – u Naszego Księdza Dziekana Bogusława Sawaryna w Szklarskiej Porębie. Msza Święta pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Stefana Cichego zostanie odprawiona o godzinie 18:00. Zapraszam do wspólnej modlitwy.
 5. Bardzo serdecznie zapraszam na Oratorium „Pocałunek Boga” do Bazyliki Mniejszej p.w. Św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze – dnia 18 sierpnia o godzinie 19:15.
 6.  Nadal też potrzebne są krzesła do auli w Domu parafialnym (najlepiej 16 identycznych sztuk) – proszę o informacje gdyby ktoś mógł takie ofiarować lub wie o możliwości dość taniego ich zakupu. Poszukuję też zaprzyjaźnionego jubilera, który mógłby odnowić m.in. kielichy za przystępną cenę. Bóg zapłać wszelkim dobrodziejom!
 7. W środę obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze święte w naszej parafii odprawię tak jak w każdą Niedzielę. Po każdej Mszach Świętych poświęcenie kwiatów i ziół. W tym dniu jesteśmy zobowiązani do udziału w Eucharystii.
 8. Trwają żniwa stąd proszę o modlitwę w intencji rolników. Pan Sołtys prosi
  o przynoszenie zboża potrzebnego do przygotowania wieńca dożynkowego. Z racji przygotowań do dożynek, a jednocześnie widząc istniejące potrzeby, zapraszam naszych rolników dzisiaj o godzinie 14:00 – na spotkanie w Domu Parafialnym. W pierwszym spotkaniu uczestniczyło tylko kilku rolników, a przecież na dożynkach zależy większej grupie. W jedności siła – to oczywista prawda, ale warto ją przypomnieć. Do miłego zobaczenia.
 9. Zapowiedzi przedślubne II: Aleksandra Nowicka i Łukasz Panek z Wojcieszyc. Bardzo proszę o posprzątanie świątyni rodziny Państwa Nowickich i Panek.
 10. Bardzo serdecznie dziękuję za zainteresowanie i wszelką pomoc. Dziękuję za ofiarowane na stół plebanijny produkty spożywcze i inne. Dziękuję parafianom z Wojcieszyc za wpłaty 80 zł. od rodziny na utrzymanie świątyni oraz kultury muzycznej. Bóg zapłać za zrozumienie i pomoc. Na zakończenie ogłoszeń bardzo proszę o pomoc w spłacie obowiązkowego ubezpieczenie świątyni. Dziękuję za wpłatę 100 zł, pozostało nam 608 zł. Ofiary na ten cel można składać na konto parafialne lub u Pana Marcina Krysińskiego z Rady Parafialnej.

 

 

Życzę miłej Niedzieli i błogosławieństwa Boga na cały tydzień.

Przeżywającym wakacje, będącym na urlopach życzę udanego i bezpiecznego wypoczynku,

Ks. Tomasz Baran

 

INTENCJE MSZALNE

XIX Niedziela „w ciągu roku”, 12/08/2018
8:30 (Barcinek) +Bolesław +Helena +Kazimiera.
10:00 (Rybnica) +Marcel +Rozalia +Stanisław z rodziny Woźniak.
11:30 (Wojcieszyce) +Henryk +Franciszek w 1 rocz. śm. od syna Mariusza z rodziną.

Wtorek, 14/08/2018 Rybnica
14:00 +Maria Golec – pogrzeb.

Środa ,15/08/2018
8:30 (Barcinek) +Jan +Maria Domańscy; +Stanisława +Paweł Fabian.
+Stefania +Władysław Mazur.
10:00 (Rybnica) +Julian Sołtys w 18 rocz.śm. od żony z rodziną; +Katarzyna Jarmułowicz
w 15 rocz.śm.
11:30 (Wojcieszyce) O zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Maryi dla Rozalii i Artura Wojtczak z okazji 20 rocz. ślubu oraz Mateusza 18 urodzin.

Czwartek, 16/08/2018
15:00 Aleksandra Nowicka – Łukasz Panek: Msza Święta ślubna.
16:00 +Amelka Gąsiorowska od dziadków.

Piątek, 17/08/2018
—— Za parafian.

Sobota, 18/08/2018
17:00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Maryi dla Jakuba od rodziców chrzestnych.

XX Niedziela „w ciągu roku”, 19/08/2018
8:30 (Barcinek) +Wanda +Czesław +Ireneusz Gajewscy; +Jan Gałaś; ++ z rodziny Koś.
10:00 (Rybnica) +Bronisław Mikłuch w 9 rocz. śm. od żony i córki.
+Regina +Krystyna +Stanisław z rodziny Smolińskich.
11:30 (Wojcieszyce) O zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Maryi dla Iwony i Waldemara Grabiec z okazji 35 rocznicy Ich ślubu. Katarzyny
i Michała Sobczak z okazji 2 rocznicy Ich ślubu. Joanny i Michała Kwiatkowskich z okazji 10 rocznicy Ich ślubu od córek.